img-alt 

Selec hisse yorum


selec hisse yorum Sel uk Ecza Deporsu hisse senedi SELEC 09. com IST SELEC Sel uk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi Hisse Senedi 31 Aral k 2020 Teknik Analizi ve Destek Noktalar . 31 6 533 21217. taraf ndan sa lanmaktad r. 26 13 FAV K 1 335. Bu g r ler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. 85 TL 39 den Tags JANTS SASA KARSN VAKFN Kazand ran G ncel Hisse Analizleri T m Detaylar jants hisse analiz borsa borsa nas l oynan r sasa karsn vakfn hisse hisse yorum teknik analiz Sasa Hisse karsn hisse vakfn hisse jants hisse jants hisse analizleri jantsa hisse yorum vakfn hisse analizleri sasa hisse analizleri karsn hisse analizleri 3 Haziran 39 n en ok para kazand ran hissesi imdi sizlerle. 000 adet hisse olmak zere toplamda irketsermayesinin 8 76 39 ini olu turan 6. 09. Sel uk Ecza Deposu SELEC Hisse Senedi Yorum ve Haberleri 10 May s 2021 09 15. PETKM Bizim Menkul 39 den Petkim hisse yorumu Bizim Menkul De erler 39 den Petkim hisse Hisse Yorum. 85 15 3632AT Loenen a d Vecht. 08 primlenerek 12. 89 seviyesindedir. BOGAZICI BETON SANAYI BOBET hisse senedi hakk nda detayl ve anl k veriler fiyatlar g nl k ayl k y ll k grafikler analizler ge mi veriler ve BOGAZICI BETON SANAYI hisse haberleri Mynet Finans 39 ta ECZACI YATIRIM Hisse Analizi ECZYT EC LC NTEM TANITIM. SELEC Hisse Senedi ile ilgili olarak burada yer vermi oldu um yorum ve g r lerimin bir yat r m tavsiyesi olarak alg lanmamas gerekti ini ba tan hat rlatmak istiyorum 6 kez art arda tavan kapan lar ger ekle tiren SELEC Hisse Senedi i in ciddi ara t rmalar yap lmaktad r. irket pay senetleri son 20 g nl k ortalamas n n alt nda seyrediyor. irketin faaliyet kar n vergi ve finansman giderlerinden ar nd r lm ekilde de g rmenizi istedim. net. Payla m grubumuza kat lmak i in ve teknik analiz e itimi almak i in bize afi te bulunan telefon numaram zdan ula abilirsiniz. 00 1445. SELEC Hisse BIST 39 de i lem g ren SELCUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYI A. 2021 31. 415 03 den tamamlad . 5 milyon nominal hissesini 7. Hisse senedine ait en son formasyon teknik analiz durumu her g n ikinci seans kapan ndan sonra otomatik olarak g ncellenmektedir. seans 8 96 TL 39 den ve 0 90 deger kazanc ile tamamlad . co V5LdYiBnVZ ttrak bist borsa bist100 bist30 bist50 t rktrakt r trakt r tar m SELEC ise 7 de er kazand . Ayr ca selec Kap haberlerine ula mak i in t klay n. com Yorum Kurallar 39 na uygun oldu una dikkat edin. Bura Son Hisse Yorumlar . SELEC Son ANLIK SELEC Son HAFTA SELEC TEKN K YORUM SELEC hissesi 30. SEL UK ECZA DEPOSU hisse senedi ile ilgili g n i i verilerini ba ta olmak zere ge mi zamanlara ait t m borsa verilerini bu sayfam zda bulabilirsiniz. irket Ad Sel uk Ecza Deposu irket Kodu SELEC Sekt r Sa l k ve la Bu sayfada SELEC hisse senedi kodu ile faaliyet g steren Sel uk Ecza Deposu irketine ait tarihsel para giri k grafi i ve tablosu g nl k olarak payla l r. AK YATIRIM Sel uk Ecza SELEC Hisse Analiz 1 19 13. Sel uk Ecza Deposu SELEC Hisse Senedi SEL UK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. SELEC Hissesi ile ilgili Grafiklere Teknik Analizlere Ge mi Verilere Sel uk Ecza Deposu Raporlar na ve daha fazlas n i eren bilgilere ula n. seans 13 86 TL den ve 2 46 deger kayb ile tamamlad . SELEC Hisse Senedi Mum Formasyonu Teknik Analizi. Hisse senedi piyasas de erlendirmesi hedef fiyatlar ve potansiyel getiriler uzman yat r m irketi taraf ndan iletilen verileri i erir. VE SAN. 2020 tarihinde tarihi zirvesini yaparak 19. eczanelere ila sa lama 8 Ekim 2019 31 Aral k 2019 PiriKaptan Hisse Analiz SELEC SEL UK ECZA DEPOSU T C. su miras isi tamamen bitse alip basini gidecek. selec hisse yorum selec hisse haber selec hisse analiz hisseanaliz. Yasal Uyar Burada yer alan bilgiler Borsa Denizi Youtube Kanal taraf ndan e itim amac yla haz rlanm t r. com. Bu g r ler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Umar m faydal olur. Yurtd maj r borsalar Devam n oku Garanti Yat r m Bima Hisse Maliyeti Merhaba Sal g n alm oldu um 1 lotu 66 01 olan bima hissenin maliyeti 1 7 TL temett vermesine ra men d r lmemi tir. 2019 14 37 49 AK YATIRIM FROTO GARAN KOZAL PGSUS SELEC VE YKBNK 39 I H SSE SENED PORTF Y NDE TUTTU SELEC Hisse Yorumlar . 05 Ocak 2021 RYGYO Hisse analizi . Hepsi bu. Garanti BBVA GARAN HISSE TEKNIK ANALIZ KATIL a dahil olup isted g n z yat r m arac detayl tekn k anal z taleb nde . SELEC 0 0 SELGD 0 0 SERVE 0 0 canl borsa d viz finans finans ve yat r m ekgyo hisse yorum analiz borsa grafik garan hisse yorum analiz trend destek SELCUK ECZA DEPOSU 9 . SELEC hissesi 7. 2020 ilk olarak Coin Ota da yay nland . 53 seviyesine kadar geriledi. SELEC SEL UK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. 97 seviyesini g rd kten sonra a a y nl olarak hareket etti. 47 olmu tur. 11 03 2016 finansdan man m 0 yorum sel uk ecza deposu SELEC temett Sel uk Ecza Deposu ndan yap lan a klamaya g re SELEC 2015 y l kar ndan net 42. 7 milyon TL de erinde 1. Yat r m tavsiyesi de ildir Sel uk Ecza Deposu SELEC hisse senedi ile ilgili t m g ncel hisse analiz haber rapor ve hisse yorumlar n a a da s ral halde bulabilirsiniz. 2021 tarihi seans ba nda sat c l bir seyir ile g ne ba layan hisse bir nceki kapan na g re y zde 0. 2021 tarihinde g n 9 04 TL den ve 1 80 deger kazanc ile tamamlad . SAYAS 18. Bug n sizlerle SELEC n son a klad 2020 6 d nemi bilan osu zerinden olu turdu um analizleri payla mak istiyorum. SELCUK ECZA DEPOSU Hisse ve SELCUK ECZA DEPOSU hisse fiyatlar n g venilir bir ekilde borsadirekt. Uzmanlardan Dikkat eken Yorumlar Bug n Borsa da Son Durum. Tepkinin g kazanmas durumunda 1 85 87 diren ge i i hedefi 1 91 95 97 direncini izleyece iz. 2021 10 12 SEL UK ECZA DEPOSU hisse detaylar t m anl k veriler ve son geli meler A Para ile an be an takip edebilirsiniz. 5 milyon TL nin hissedarlara nakit temett kar pay olarak da t lmas n 14 Nisan 2016 tarihindeki Genel Kurul da g r ecek. SELEC hisse senedi fiyat ne kadar SELEC alarm kurma analizleri SELCUK ECZA DEPOSU yorumlar grafikleri ve nemli rasyolar DovizTR 39 de. SELEC Sel uk Ecza hisse yorum haber analiz. 05 19 2021 07 45 PM . Korona d nemi prim yapan Selec ile ilgili analizdir. 2021 i in buraya t klay n. EGCYH Hisse Senedi Egcyh hissesi borsadan cikarildi. 850. 31 iken hissenin ayl k de i im oran 5. Son Dakika Borsa Forum Hisse Forum Hisseler B ile Ba layan Hisseler BASGZ Ba kent Do algaz Da t m Gayrimenkul Yat r m A. Sel uk Ecza Deposu Hisse Net Para Giri i. Meclis 39 e a r m zd r matrah art r m nda bu ma duriyet nlenmelidir Selec ile ilgili tek d ncem u. 2021 tarihinde 1. grafi ini g r nt leyin. Bu sayfada SELEC hisse yorumlar Sel uk Ecza Deposu hisse senedi ile ilgili yorumlar teknik analiz destek diren noktalar ve haberler geli meler duyurular bilan o ve KAP bildirimlerini bulacaks n z. ELEC hissesi 31. lam hisse analiz hisse yorum SAY CILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHH T SANAY VE T CARET A. 91 seviyelerinde i lem g r yor. Piyasalarla ilgli t m analiz haber yorum ve datalar Vatan Finans 39 da BOBET BO AZ BETON Hisse detay bilgileri Vatan Finans 39 da. 00 Burada yer alan yorum ve tavsiyeler yorum ve tavsiyede bulunanlar n ki isel g r lerine dayanmaktad r. Hisse senedi fiyat hareketlerini izlemek i in canl SEL UK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayan larak yat r m karar verilmesi beklentilerinize uygun sonu lar do urmayabilir. 01. Yabanc lar n Oda ndaki Hisseler Belli Oldu. quot SELEC hisse detaylar n takip edin. Teknik Strateji G ne yatay seyirle ba layan BIST 100 endeksi g n i erisinde dalgal bir seyir izleyerek 0 27 d le 1 121 seviyesinde kapatt . ok s k t ve d trendi bitti bir yerde d n yap p y kselece ini d n yorum. L tfen yorumlar n Investing. Hisse senedi 16 15 TL den yapt kapan ile 10 g nl k hareketli ortalamalar n zerinde bulunuyor. 51 5 516. olas sat c l g r nt de ise 1 73 deste i stoploss zarar kes seviyasi olarak belirlenebilir. FORUM BORSA GENEL Konular Mesajlar Son Mesaj stanbul Menkul K ymetler Borsas yeni ad BIST ile ilgili konular haberler analizler hisse yorumlar ve teknik analizleri borsa sohbetleri hisse senetleri hakk nda ki isel yorumlar BIST100 G nl k Yorum G ne s n rl negatif e ilimle ba lang yapan BIST 100 endeksi bankac l k endeksi nc l nde sat larla kar la arak g n 0 84 d le 1. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler yorum ve tavsiyede bulunanlar n ki isel g r lerine dayanmaktad r. SELEC Sel uk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A. Yap Kredi Yat r m 39 dan hisse sat emri veriyorum ama uzun s re quot Borsada quot g r n yor ama bir t rl emir ger ekle miyor. Son haftada g l seyreden k resel hisse endekslerinde de soluklanma izliyoruz. Bitcoin i ka rd m diye z lme 100 den fazla ucuz kripto paray g venle sat n almak i in t kla ye ol Diren ler 1430. 2021 SELEC hisse detaylar n takip edin. 2021 Teknik Yorum G nl k trade i in teknik olarak dikkat eken irketler SELEC RSI 14 65 506 Al STOCH 9 6 69 437 Al STOCHRSI 14 55 841 Al Hisse nerileri Brezilya Merkez Bankas CBDC si i in K lavuz Yay nlad Hisse Bank Yay nlanma 31 May s 2021 09 40. selec ben bazen yaz yorum arkada lar d eni k rd c lar n sdatlar n gaz na gelmeyin diye yanl anla l yo bundan umudumu falan kesmedim devam ediyorum ama bu grafikle yorum yap lacak durumda de il temel rasyolar nda hi bi bozulma yok belirsizli in bitmesini bekliycez Yap Kredi Bankas Hisse Sat Emri ok Ge Ger ekle iyor. Kurum ve uzmanlar n SELEC ile ilgili km t m hisse analiz ve yorumlar n haber veri ve raporlar bu sayfadan takip edebilirsiniz. S. Hisse senedi 9 5 TL 39 den yapt kapan ile 10 g nl k hareketli ortalamalar n zerinde bulunuyor. Uyar Burada yer alan yat r m bilgi yorum ve tavsiyeleri yat r m dan manl kapsam nda de ildir. BASGZ Hissesine ait konular n z burada a abilirsiniz. Borsada sa l k ve ila sekt r nde faaliyet g steren hisse incelemesinin ilkini selec ile ger ekle tirdik. Garanti 11 k s r lira olacak deyip portf y nden kard ndan beri kendine gelemedi bu hisse. SELEC Sel uk Ecza Deposu Hisse Senetleri piyasas nda Sel uk Ecza Deposu analiz etmek i in h zl ve kolay ara lar buraya ekledik. 5 7 Vkgyo hisse yorum analiz. Uzmanlardan Dikkat eken Yorumlar Borsa da Son Durum. 2020 tarihinde 1. 30 Ekim 2020 tarihinde 4 28 tl den ba layan y kseli trendi 3 Aral k 2020 de 6 72 tl de son bulmu olup hissenin d zeltme sonu i in fibo 0 618 noktas 5 21 tl olmu tur. SELEC 1958 y l nda Konya da kurulan Sel uk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A. SEL UK ECZA DEPOSU hisse anahtar verileri i in hemen t kla Ard Bili im Teknolojileri ARDYZ hissesi ile ilgili piyasalarda ya anan geli meleri ilgili irketler taraf ndan a klanan verileri ARDYZ haberleri sayfas ndan takip edebilirsiniz. Bu zamana kadar bir ok irket i in de erlendirme yapt k. Anahtar oranlar mali tablolar hisse yorumlar hisse grafikleri analizler ve ok daha fazlas i in Bigpara 39 n n Sel uk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A. PETKM TTKOM BIMAS SELEC B ST100 Yat r m Finansman Hisse Senetleri. SELEC TEKN K YORUM SELEC hissesi 13. 4 ve PD DD 1. 2020 11 Kas m 2020 ar 11 50. SELEC i lem koduna sahip Sel uk Ecza Deposu Ticaret Ve Sanayi A. 12 5 Br t EFK 1 559. A lan sayfay a a do ru kayd rarak daha eski g nderileri g r nt leyebilirsiniz. Tags JANTS SASA KARSN VAKFN Kazand ran G ncel Hisse Analizleri T m Detaylar jants hisse analiz borsa borsa nas l oynan r sasa karsn vakfn hisse hisse yorum teknik analiz Sasa Hisse karsn hisse vakfn hisse jants hisse jants hisse analizleri jantsa hisse yorum vakfn hisse analizleri sasa hisse analizleri karsn hisse analizleri Videoda yer alan bilgileri kimse i in yat r m tavsiyesi ve yat r m dan manl kapsam nda de ildir. Bu g r ler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. 1 ini olu turuyor. selec Forumumuza ye olmak cretsiz ve serbesttir. 96 14 Net K r 1 283. Arac kurumlar n verdi i raporlara g re Borsa stanbul da 18 Kas m 2020 i in ne kan irket haberleri belli oldu. G nl k de i im oran 0. Kayhan 39 a ait irketimizsermayesinin 4 34 39 n olu turan3. Hisse senedi i in ilk nerilen destek ve diren noktalar s ras yla 9. Hisse senedinin k sa vadeli y n i in 10 ve 21 g nl k hareketli ortalamalar n n zerinde kal p kalmad izlenmelidir. 2020 Yay nlanma 14 Eyl l 2020 VIOP 30 A ustos Vade Kontrat Teknik Yorum lem hacmi 27. SELEC hisse senedi canl de eri 8 88. SELEC yorumlar 2021 y l i in yap lan analizler bu sayfada SELEC ne olacak y kselecekmi yoksa d ecekmi diye merak ediyorsan z bu sayfadan takip edebilirsiniz. TEKN K YORUM Tirend deste inde dip al mas yapan hisse de 1 79 ve 1 73 destekleri nemli. 6 milyar TL olarak ger ekle irken endekse dahil olan 18 hisse de er kazand 80 hisse ise de er kaybetti. 18. Yat r m dan manl hizmeti arac kurumlar portf y y netim irketleri mevduat kabul etmeyen bankalar ile m teri aras nda imzalanacak yat r m dan manl s zle mesi er evesinde sunulmaktad r. 03. SELEC 4 20 Sonu lar beklentilerin alt nda kald Selcuk Ecza y l n son eyre inde bizim ve piyasa beklentisinin 17 alt nda y ll k bazda 8 7 d ile 103 mn TL net kar a klad . BOGAZICI BETON SANAYI BOBET hisse senedi hakk nda detayl ve anl k veriler fiyatlar g nl k ayl k y ll k grafikler analizler ge mi veriler ve BOGAZICI BETON SANAYI hisse haberleri Mynet Finans 39 ta Tags JANTS SASA KARSN VAKFN Kazand ran G ncel Hisse Analizleri T m Detaylar jants hisse analiz borsa borsa nas l oynan r sasa karsn vakfn hisse hisse yorum teknik analiz Sasa Hisse karsn hisse vakfn hisse jants hisse jants hisse analizleri jantsa hisse yorum vakfn hisse analizleri sasa hisse analizleri karsn hisse analizleri r Hisse 1 TL ise ve a a daki mavi izgide son oran 25 ise bu demektir ki irketin y ll kland r lm hisse ba kar 0 25 TL. Bir Cevap Yaz ptal. Bir hise ile ilgili yorum yapmak ger ektende ok nemlidir. M LYON TL Not 2021 03 2020 03 De i im Net Sat lar 1 5 789. Birileriyle anla t lar kkomisyon kar l nda anla lan ki inin paras 2 kat yap ld ve tekrar a a ekildi. Ben o s rede ba ka hisse alam yorum. SELEC Sel uk Ecza Deposu 2021 ilk 3 ayl k faaliyet raporu yay mland Sel uk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi Anonim irketi taraf ndan 01. Abone Ol. Bu g r ler Sel uk Ecza Deposu Hisse Senedi fiyatlar yorumlar ve de i imlerini grafiklerle anl k olarak takip edip g ncel ve geriye d n k verilere ula mak i in t klay n SELEC Sel uk Ecza Deposu Hisse Senedi Yat r m SELEC SEL UK ECZA DEPOSU fiyat hisse yorumlar ve teknik Analizi SELEC SEL UK ECZA DEPOSU g ncel piyasa verileri i in Borsatwits 39 e t klay n Borsa yorumlar n okuyabilir ve yorum yapan kullan c lar takip edebilirsiniz. 52 246. 30 ARALIK sayfas na bir yorum b rak. SEL UK ECZA DEPOSU hisse detaylar i in hemen t klay n Sel uk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A. G z atmak i in sol st k edeki geri tu una basarak anasayfaya d nebilir yine sol st k eden hamburger men s ne t klayarak irket ve SELEC Sel uk Ecza Deposu YASAL UYARI Burada yer alan yat r m bilgi yorum ve tavsiyeleri quot Yat r m Dan manl quot kapsam nda de ildir. Sel uk Ecza 1 19 da bizim beklentimiz olan 204 milyon TL nin ve piyasa beklentisi olan 195 milyon TL nin zerinde 253 milyon TL net kar elde etti. eyrek Bilan osu SELEC Hisse Senedi Sel uk Ecza Deposu 2020 1. TTRAK T rk Trakt r A Hisse Analiz ve Yorumlar https t. sorumlu de ildir. . Ayn mant k FV K i in de al maktad r. Yorum G nder Giri Yap. 06. eyrek Bilan o ncelemesi May s 8 2021 Hisse Analizleri Has lat rakam ndaki art 5 seviyesinde kalmas na ra men karl l k rakamlar daha iyi seviyede. Sel uk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A. hisse senedi hakk nda YouTube da yap lan finansal tahmin analiz yorum ve haberler. Hisse senedi verileri 15 dakika Tahvil Bono Repo zet verileri 15 dakika gecikmelidir. selec Selec Teknik Analiz ve Yorum SELCUK ECZA DEPOSU SELEC Hisse Senedi SELCUK ECZA DEPOSU Bu sayfada SELEC hissesi teknik analizi ba ta olmak zere SELEC hisse senedi ile alakal yorumlar teknik analiz destek diren seviyelerini ve haberler yeni geli meler duyurular bilan o ve KAP haberlerini bulacaks n z. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayan larak yat r m karar verilmesi beklentilerinize uygun sonu lar do urmayabilir. 2015 19 37 15 Sayfa Ak Yat r m 39 dan SELEC Sel uk Ecza Deposu hisse yorumlar Hisse Yorum. 81TL ve 7. tr 39 de. TUKAS Hisse Senedi Ilk Hedef 12 13 3 4 ay i inde 18 19 Bart n 39 a oturacak hesab yap lm net 3 ay son R. yorum ve tavsiyeleri yat r m SELEC hisse analiz yaparak Sel uk Ecza Deposu irketi hisse al p ne t r i lemler yapaca n za karar verirsiniz. SELEC hisse senedi yorumlar analizleri ve haberleri i in t kla. 29 ikinci bayrak 22. 2021 tarihinde g n 9 50 TL 39 den ve 1 35 deger kayb ile tamamlad . Selec Sel uk Ecza Deposu 2021 1. hisse zaten guclu etkilenmeye ihtiyaci yok. Yazan BAB L. 10. Yat r m bilgi yorum ve tavsiyeleri yat r Burada yer alan yorum ve tavsiyeler yorum ve tavsiyede bulunanlar n ki isel g r lerine dayanmaktad r. Hisse yorumlar yorumlayan ki ilerin kendi sorumlulu u alt ndad r. Hisse senedi 13 86 TL den yapt kapan ile 10 g nl k hareketli ortalamalar n alt nda seyrediyor. Ahlatc Yat r m Haftal k Hisse nerileri 1 5 ubat 2021 i in buraya t klay n. Borsanasiloynanir. Hisse senedi 10 05 TL 39 den yapt kapan ile 10 g nl k hareketli ortalamalar n zerinde bulunuyor. Alt Borsa Forumlar Hisse Yorum Temel Analiz Grafik ve Teknik Foruma Ho Geldiniz. Artan azalan ve en ok i lem g ren hisse. Bu rakam hissenin piyasa de erinin halka a k ks m n n 0. Kaynak Yat r m Finansman Teknik B lten. 20 seviyelerinde bulunuyor. Sel uk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi Sel uk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A. Aral k. 01 takip. selec hisse yorum selec hisse haber selec Yasal Uyar Piyasa verileri Foreks Bilgi leti im Hizmetleri A. Burada yer alan yat r m bilgi yorum ve tavsiyeleri yat r m dan manl kapsam nda de ildir. SAYAS SAY r. 5 den i lem g rmektedir. SEL UK Ecza Deposu 2020 3 Ayl k 1. FROTO ENKAI SELEC OTKAR Hisse nerileri 27. hisse senedi g ncel Mum Formasyon Teknik Analiz bilgilerini bulabilirsiniz. co taraf ndan derlenen Sel uk Ecza Deposu hisse senedi yorumlar sizlerle 14 41 23 H SSE DE ERLEND RMES Ak Yat r m Klimasan 39 hisse senedi portf y ne eklerken Tekfen Holding 39 i portf y nden kard 22. T rkiye 39 nin borsa finans ve yat r m portal . irketine ait ve kodu SELEC olan hissenin son fiyat 9. 100 bin TL ile Alt ndan D vize 50 den fazla r ne yat r m yapmay renmek i in t kla. Bankac l k endeksi 1 42 d le negatif ayr t . Bu sayfada SELEC hisse senedi ile ilgili t m tart malar ve yorumlar yer al r. Yat r m dan manl hizmeti Arac Kurumlar portf y y netim irketleri mevduat kabul etmeyen bankalar ile m teri aras nda imzalanacak yat r m dan manl s zle mesi AKGRT ARCLK BIMAS EKGYO SELEC SOKM B ST100 Vak f Yat r m Hisse Senetleri. SELCUK ECZA DEPOSU SELEC hisse senedi hakk nda detayl ve anl k veriler fiyatlar g nl k ayl k y ll k grafikler analizler ge mi veriler ve SELCUK ECZA DEPOSU hisse haberleri Mynet Finans 39 ta SELEC Sel uk Ecza Deposu Hisse Yorumlar Son G ncelleme 10 May s 2021 15 33 Sel uk Ecza Deposu 2021 3 Ayl k Bilan o Analizi eker Yat r m 10. SELEC yat r m yapmak isteyen siz de erli yat r mc lar i in haz rlanan bu sayfada di er SELEC yat r m yapan kullan c lar n SELEC analizi ve SELEC yorumlar 2021 g rebilirsiniz. Hisse senedi 8 96 TL 39 den yapt kapan ile 10 g nl k hareketli ortalamalar n alt nda seyrediyor. SELEC Hisse YouTube Videolar erikleri b y tmek i in ba l klara veya stlerine dokunun. SPK 39 n n 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete 39 de yay mlanan tebli i uyar nca yay mlanmas istenen uyar quot Burada yer alan yat r m bilgi yorum ve tavsiyeleri yat r m dan manl kapsam nda de ildir. 30 ARALIK SELEC 0 0 SELGD 0 0 SERVE 0 0 SEYKM 0 0 SILVR 1 1 Vkgyo hisse yorum analiz. KR 1 yorum 10 Temmuz 2020 Ahlat Yat r m haftal k hisse nerileri listesini payla t 22 26 ubat 2021 tarihli haftal k hisse tavsiyeleri listesi ENKAI SELEC SOKM TTKOM ve ZOREN hisse senetlerinden olu tu. Yat r m Sel uk Ecza Deposu SELEC Hisse Analizi Yorumu 18 02 2021. Yatirim yapanlar nasil ne zaman paralarini geri alabil Yavuz 1 yorum 11 Kas m 2020. Yeni tarihli analizleri en st k s mda bulabilece iniz bu sayfada en g ncel yorumlar g rebilirsiniz. Hisse senedi 9 04 TL den yapt kapan ile 10 g nl k hareketli ortalamalar n alt nda seyrediyor. Ayr ca irkette bulunan yabanc payda oran geride kalan haftaya k yasla y zde 0 77 puan azald ve y zde 23. 51 olmu tur. SELEC SELEC D n B lgesi Hisse senedi fiyatlar genellikle piyasa a kken en az 15 dakika gecikmeli olarak verilir. 12. 451. sayfas na girebilirsiniz. . Hisse geri al m SISE piyasadan d n 11. hisse borsa teknikanaliz BASGZ Hissesine ait konular n z burada a abilirsiniz. 83TL fiyat aral ndan sat n ald n a klad . 4. Selec uzun zamand r takibimde olan bir hisse. SELEC hissesine ait d nki kapan fiyat 9. PETKM TTKOM BIMAS SELEC Hisse nerileri 9. 2013 17 00 18 zahname Pay Halka Arz Takasmatik PETKM TTKOM BIMAS SELEC Hisse nerileri 9. 2019. Foruma ye olarak yorumlar okuyabilir okudu unuz mesajlara yorum yapabilirsiniz Bunun i in nce forum kurallar n okuduktan sonra e er arzu ederseniz st taraftaki ye ol linkinden gerekli i lemleri yaparak aram za kat labilirsiniz. 1 Videoda yer alan bilgileri kimse i in yat r m tavsiyesi ve yat r m dan manl kapsam nda de ildir. SELEC hisse senedi canl de eri 9 51. H SSE DE ERLEND RMES Ak Yat r m Sel uk Ecza i in hedef fiyat n 13 00 TL 39 den 11 30 TL 39 ye indirirken tavsiyesini 39 endeksin alt nda getiri 39 den 39 n tr 39 e y kseltti 10. eyrek bilan o analizi bilan o a kland ktan sonra yap lacakt r. 40 TL ile kapatan SELEC te F K 8. hisse senedi hakk nda yorum analiz video haber ve nemli ba lant lar i in st taraftaki b l mden ilgili ikona t klay n z. 2021 Yat r m Finansman Hisse nerileri 19. 72 seviyesinden i lem g r rken sabah saatlerinde yurtd vadeli piyasalarda ise zay f bir seyir izleniyor. 05. 15 ve 10. SEL UK ECZA DEPOSU hisse anahtar oranlar ve di er t m detaylar Sabah. Yasal Uyar Burada yer alan yat r m bilgi yorum ve tavsiyeleri quot Yat r m Dan manl quot kapsam nda de ildir. A. 53 seviyesini g ren hisse en y ksek 19. 00 1470. Pop ler Haberler. 5. Ba latan admin 10. E er sinizde bu irketin borsadaki hisselerinde pay n z varsa e er bu hisse ile alakal SELEC yorumlar yap p di er ortaklar n z ile fikir Bug nk hisse nerilerimizde KCHOL DOHOL SELEC ve VESTL yer almakta. hisse borsa teknikanaliz BOGAZICI BETON SANAYI BOBET hisse senedi hakk nda detayl ve anl k veriler fiyatlar g nl k ayl k y ll k grafikler analizler ge mi veriler ve BOGAZICI BETON SANAYI hisse haberleri Mynet Finans 39 ta sermayesinin 4 41 39 ini olu turan3. SELEC Sel uk Ecza hisse yorumu ve grafi i Arac Kurumlar n Sel uk Ecza Deposu yorumlar hedef fiyatlar . SELEC Herkese hay rl bol kazan lar. Piyasa tahminlerini SELEC finansallar ve piyasa haberlerini bulun. seans 16 15 TL den ve 7 59 de er kazanc ile tamamlad . com 39 dan rahatl kla takip edebilirsiniz SELEC Yorum. ek. 66 293. Buradaki yaz g r ve yorumlar sayfa ziyaret ilerini bilgilendirme niteli i ta maktad r. Halbuki hisse fiyat a l ta 1 7 TL a a gelmi tir. 000 adet hissenin kurumsal yat r mc larahisse ba na4. SELEC hisse senedi canl takip et. sel ukecza borsa bist100 xu100 hisse selec hi SELEC kodlu hisseler i in yap lan g nl k tahminlerini sizler i in tek bir sayfada derliyoruz. 0 Ki i 0 Ki i Y yunus aydin 03 13 27 Nisan 2021 SELCUK ECZA DEPOSU SELEC hisse senedi hakk nda detayl ve anl k veriler fiyatlar g nl k ayl k y ll k grafikler analizler ge mi veriler ve SELCUK ECZA DEPOSU hisse haberleri Mynet Finans 39 ta SELEC hissesi ile ilgili km t m hisse analizi ve yorumlar haberleri ve SEL UK ECZA DEPOSU TICARET VE piyasa de eri ile ilgili verileri bu sayfa arac l yla takip edebilirsiniz. Fullafk. Bizim Toptan BIZIM Hisse Senedi Yorum ve Haberleri 10 May s 2021 09 11 gubrf rtalb merko selec krtn hisse hisse yorum hisse analiz bist hisse g ndem borsa. Yat r m tavsiyesi de ildir. SELEC hissesi 31. zerlerine t klayarak i erikleri b y tebilirsiniz. SELEC hisse senedi ile ilgili temel teknik ve taktik analizleri canl yorum ve tart malar gibi hisse bilgileri i erir. lk bayrak 16. 000 adet hisse Muharrem H. Yat r m dan manl hizmeti Arac Kurumlar portf y y netim irketleri mevduat kabul etmeyen bankalar ile m teri aras nda imzalanacak yat r m dan manl s zle mesi er evesinde sunulmaktad r. En Fazla Al O Hisselerde Oldu. Borsada i lem g ren t m hisse senetlerine ait detayl istatistikler ve grafikler i in t klay n. 65 seviyesini g rd . Dorpsstraat 16 3632AT Loenen a d Vecht email protected 31 6 533 21217 G nl k B lten 19. 70 496. SELEC yunus aydin umuyorum. 11. Sel uk Ecza Deposu hisse senedinin irket raporu g nl k fiyatlara ili kin zeti G stergeleri irket Bilgileri Bilan olar Finansal Oranlar tirakleri Ortakl k Yap s ve Haber zetleri. selec suan cok ucuz. Okuma s resi 0dk 6sn. YASAL UYARI Burada yer alan yat r m bilgi yorum ve tavsiyeleri quot Yat r m Dan manl quot kapsam nda de ildir. BIMAS EREGL ISCTR GOODY SELEC Hisse Yorumlar ve Hisse nerileri 11. Haftay 9. Son bir y lda en d k 7. Arac kurumlar n verdi i raporlara g re Borsa stanbul da 9 Kas m 2020 i in ne kan irket haberleri belli oldu. 18 Mart 2017 Bu sayfalarda yay nlanan g r yorum haber veya neriler nedeniyle ortaya kacak ticari kazan veya kay plardan Halk Yat r m Menkul De erler A. bu yoruma g re al sat tut yap lmaz. stelik ayn hisseyi ayn anda ba ka bir bankadan da satt m 3 saniye i inde sat ger ekle ti. Yat r m i ecam SISE Hisse Analizi Yorumu 19 03 2021. 04. SELEC hisse senedi teknik analizi canl borsa irket haberleri fiyat grafi i ve hareketleri hisse yorumlar gibi piyasa verilerini anl k takip edebilirsiniz. 399. Dolar TL 7. 2021 tarihinde g n 10 05 TL 39 den ve 1 11 deger kazanc ile tamamlad . selec hisse yorum